Các hormone dùng toàn thân, trừ hormon sinh dục và insulin

Stadsone 4

Methylprednisolone là một glucocorticoid tổng hợp, thường được dùng dưới dạng este hóa hoặc không este hóa để điều trị những bệnh mà corticosteroid có chỉ định.

Hộp 30 viên, 50 viên, 100 viên. Chai 100 viên.