Da liễu

Stadeurax

Stadeurax được dùng để trị ghẻ và ngứa.

Hộp 1 tuýp