Hệ thần kinh

Albendazol STELLA 400 mg

Albendazole STELLA 400 mg chứa albendazole là một dẫn chất benzimidazole carbamate, về cấu trúc có liên quan với mebendazole. Thuốc có phổ hoạt tính rộng trên các giun đường ruột.

Hộp 1 viên, 10 viên.

Hộp 1 viên, 10 viên.