Hoạt động huấn luyện

Ngày 15/05/2010, Công ty Khương Duy phối hợp cùng STADA-Việt Nam đã tổ chức buổi giới thiệu về công tác quản lý chất lượng và các hoạt động nghiên cứu – phát triển của STADA-Việt Nam cho toàn thể nhân viên công ty Khương Duy.

Buổi giới thiệu tập trung vào việc phổ biến những ý niệm cơ bản về nghiên cứu sản phẩm mới và quản lý chất lượng trong thực hành sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, cụ thể là theo tiêu chuẩn Châu Âu, trình bày sâu thêm những kiến thức về thử nghiệm tương đương sinh học,… Ngoài ra buổi giới thiệu còn giúp các đồng nghiệp công tác trong lĩnh vực phân phối có cách nhìn toàn diện hơn về chất lượng sản phẩm: không phải tất cả sản phẩm thuốc generics đều hoàn toàn tương đương nhau về chất lượng.

Leave a Comment